Hračka textil Triskelion Tuffy 1 ks

384,00  s DPH
317,36  bez DPH

Popis

Hraèky pro psy Tuffy jsou extrémnì odolné hraèky, které pøekonají ostatní hraèky pro psy.

Tajemství odolnosti hraèek pro psy Tuffy se skrývá v jejich skladbì. Každou z hraèek tvoøí ètyøi vrstvy rùzných materiálù, vnitøek se plní netoxickým vláknem. Jednotlivé vrstvy drží pohromadì díky sedmi šikovnì provedeným øadám prošívání, které konèí ochranou vazbou.

To vše je èiní ideálními hraèkami i pro ty nejvìtší nièitele. Tyto hraèky ale nejsou vhodné na samostatnou hru, vždy musí být pes pod Vaším dozorem, mìli by sloužit pro spoleènou hru!

Nežádoucím èinnostem (trhání, škubání, cupování, žvýkání, atd.) je potøeba zabránit a tím prodloužit životnost hraèky. V pøípadì, že psovi dopøejeme radost z takové èinnosti, je žádoucí, aby dohled odstraòoval drobné oddìlené èásti hraèky a zabránit pozøení psem. Tyto nežádoucí èinnosti zkracují životnost hraèky.

Vrstvy:

 • Spodní vrstva – tvrzená látka (materiál podobný látce na výrobu cestovních tašek)
 • Plastová vrstva
 • Druhá vrstva tvrzené látky
 • Fleece – jemná, hebká, mìkká tkanina
 • Všechny hraèky také pískají a plavou na vodì. Nìkteré z nich obsahují více pískátek, pøi èemž každé z nich je obaleno speciální ochrannou vrstvou, která zaruèuje bezpeènou hru pro Vašeho psa.

  Model hraèky:

  Triskelion

  Barva:

  Èervená

  Velikost:

  25 x 25 x 5 cm

  Typ hraèky:

  Aportovací

  Materiál:

  Fleece

  Stupnice odolnosti:

  Jednotlivé hraèky mají odlišnou odolnost a proto TUFFY vytvoøilo „stupnici odolnosti“, která porovnává odolnost hraèek, aby pomohla majitelùm psù vybrat pro svého psa ideální hraèku.

  Stupnice zaèíná èíslem 1 (levná plyšová hraèka) a konèí èíslem 10 (super odolná hraèka). Všechny TUFFY hraèky mají minimální stupeò 5, takže jim mùžete dùvìøovat.

  Stupeò:

  8

  Poèet pískátek:

  3

  Upozornìní:

  Hraèka pro psy je urèena k použití pod dozorem.

  Není urèeno pro dìti.

  Recenze

  Zatím zde nejsou žádné recenze.

  Buďte první, kdo ohodnotí “Hračka textil Triskelion Tuffy 1 ks”

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *