Odrohovací pasta Bovi – aplikátor 1×10 ml

(Hodnocení: 2)

140,00  s DPH
115,70  bez DPH

Vynikající přilnavost a dlouhodobý účinek.

Po uplynutí 10 – 12 dnů se odumřelá kůže spolu se zbytky pasty sloupne.

Po sloupnutí je kůže dostatečně zhrublá, nekrvácí a nemůže se infikovat.

Takového procesu hojení se nedosáhne použitím žádných jiných chemických sloučenin. 

Popis

U 4 – 6 denních telat, jehňat a kůzlat je možné nahmatat zárodky rohů ve formě malých hrbolků.

Po fixaci zvířete se nůžkami ostříhají chlupy na hrbolcích a v jejich těsném okolí.

Pasta se aplikuje na zárodky rohů a okolní kůži pomocí vatové tyčinky a důkladně se vtírá do kůže (30 – 40 sekund).

Po nanesení pasty je proces odrohování ukončený a další ošetření zvířat není třeba.

Obsah jedné stříkačky stačí na odrohování 4 – 6 telat.

Upozornění: Ošetřené zvíře držte odděleně po dobu 6 hodin po aplikaci pasty. Pastu neaplikujte v otevřeném prostoru, kde prší – může se smýt do očí zvířat.

Pokyny pro bezpečné používání: R22 Škodlivý po požití. R38 Způsobuje silné poleptání. S1/2 Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. S24/25 Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Používejte ochranu očí a obličeje. S50 Nemíchejte s kyselinami.

První pomoc: V případě nadechnutí přenést postiženého na čerstvý vzduch;při styku s přípravku s pokožkou tuto umýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout; při styku s okem otevřít oční víčko a oko důkladně vyplachovat vodou po dobu 15 minut; při požití ústa důkladně vypláchnout, vypít max. 0,3 l vlažné vody a nevyvolávat zvracení. Ve všech případech další postup ihned konzultovat s lékařem. V případě potřeby může lékař kontaktovat Národní toxikologické centrum.

Nebezpečné chemické látky ve výrobku: hydroxid draselný (EC:215-181-3).

Skladování, použitelnost: Skladujte v suché, chladné, tmavé, dobře větrané  místnosti odděleně od potravin při teplotě do 25°C. Chránit před přímým sluncem, světlem, zdrojem tepla a mrazem.  Takto skladovaný přípravek má dobu použitelnosti 12 měsíců.

Likvidace: v souladu se zákonem o odpadech jako nebezpečný odpad.

Registrační číslo:096/R/07-S

2 recenze Odrohovací pasta Bovi – aplikátor 1×10 ml

  1. Petra (ověřený vlastník)

    Funguje dobře, bez problémů.

  2. anna (ověřený vlastník)

    rychlá a snadná aplikace

Přidat recenzi

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidejte si do košíku některý z našich oblíbených produktů: