Ketózy

Možnosti měření ketolátek:

 

1. Z krve

+ přesnost
cena, odběr vzorku

 

2. Z moči

+ cena
nepřesnost, odběr vzorku 

Pokud se Vám podaří zachytit moč ze samovolného močení, je použití papírků nejlevnější akceptovatelnou variantou. Používání katetrizace je ale nevhodné z důvodu rizika zavlečení infekce do močových cest.

 

3. Z mléka

+ odběr vzorků
nepřesnost, cena

 

Proč je ketolátky důležité měřit?

Každá mléčná kráva (hlavně holštýnská) je na začátku laktace ohrožena vznikem ketózy.

Ketóza je metabolická porucha, která vzniká v důsledku negativní energetické bilance.

Způsobuje velké ekonomické ztráty díky snížení produkce mléka, zhoršení reprodukce a imunosupresi.

Včasné vyhledávání ketóz je i důležitou prevencí vzniku dislokací slezu.

Subklinická ketóza je mnohem častější než její klinická forma.

Geishauser (2001) vyhodnotil, že každá subklinická ketóza stojí chovatele v průměru 1 500Kč.

Monitoring těchto subklinických ketóz průkazně vede ke zlepšení ekonomiky chovu.

Měření ketolátek (5.–14. den po porodu) by mělo být součástí základních preventivních opatření.

Změřte minimálně 12 krav z každého stáda měsíčně.

Dále je doporučováno měřit ketolátky u problémových krav během celé laktace.

Léčba subklinické ketózy je snadná – problémem je její detekce!

Možnosti léčby ketóz:

Nejlepší léčbou je podání intravenózní infuze glukózy (používáme hlavně u silných ketóz, kdy naměříme v krvi hodnotu vyšší než 2mmol/l).

Dále lze použít perorálně glycerol nebo propylenglykol.

A nebo některý z mnoha komerčních preparátů: