Kolostrální výživa

Obecné pravidlo, že by tele mělo dostat 2 litry mleziva do 2 hodin, všichni známe (a já doufám, že i dodržujeme). Stále častěji se ale setkávám s chybami ošetřovatelů právě v tomto nejdůležitějším kroku. Z tohoto důvodu je důležité první napití mlezivem kontrolovat! Nejjednodušší možností pro kontrolu na farmě je použití refraktometru. Testování provedeme přes hodnotu celkové bílkoviny z krve (séra) odebrané 2.–6. den po porodu. Refraktometr se Vám zaplatí provedením zhruba 20-ti testů, které si uděláte sami a nedáte tak peníze laboratoři.

Klinický refraktometr

Návod k použití:

Pokud Vám hodnota celkové bílkoviny i po zavedené kontrole ošetřovatelů vychází pod 55 g/l, je třeba se podívat na kvalitu podáváného mleziva. K tomu lze použít speciální hustoměr (kolostroměr). Hodnoty pro prvním napojení by měly být vyšší než 1050 kg/m³ (v zelené stupnici).

Nebo ještě lépe použijte refraktometr pro měření kvality kolostra, u kterého nemusíte dodržovat měření při pokojové teplotě.

Pokud je kvalita Vašeho mleziva nízká, zaměřte se na následující fakta:

Obsah protilátek snižuje doba stání na sucho pod 8 týdnů, ztráta mleziva před otelením (dlouhá doba stání na sucho, nedostatečně uzavřený strukový kanálek, vysávání cizím teletem), doba od otelení po získání mleziva, množství prvního nadojeného mleziva (né více než 9 litrů), stáří (čím mladší, tím horší), metabolické poruchy, stres, plemeno, …

Nedaří-li se Vám zlepšit kvalitu mleziva, lze jí vylepšit náhražkami (vždy ale pamatujte, že nejlepší jsou protilátky z Vašeho chovu nikoliv z laboratoře!):

Dále je třeba zajistit, aby tele vypilo minimálně 2 litry mleziva. Pokud toho i po velké snaze není schopno, je třeba ho napojit nuceně. Z široké nabídky sond doporučuji nerezové.

Další, často prováděnou chybou je podávání kontaminovaného kolostra. Fenestracemi (okénky) ve střevě neprochází jenom protilátky, ale mohou jimi prostoupit i patogeny (např. E.coli) a způsobit tak celkovou sepsi telete. Provádějte proto dokonalou přípravu struku jako před dojením mléka pro lidskou spotřebu. Dávejte si pozor i na desinfekci a mechanickou očistu nádob a hlavně cucáků, se kterými přichází mlezivo do kontaktu. Zaměřte se i na jeho skladování. Pokud mlezivo ihned nezkrmíte nebo nezamrazíte, je třeba ho okyselit. K tomuto nepoužívejte kyselinu mravenčí, jinak snížíte chutnost! Použít lze například produkt DV Acid obsahující kyselinu citrónovou. Kromě ní obsahuje i jonty, zinek a železo. Mně osobně se zamlouvá i aroma vanilky, díky kterému telata okyselené mlezivo dobře přijímají.